Historia PTOnZ

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało założone przez wolontariuszy – ludzi wrażliwych na los zwierząt, zarówno tych bezdomnych, jak i tych posiadających niewłaściwych opiekunów.

Historia PTOnZ sięga roku 1996, kiedy to za sprawą starań pani Danuty Rożniatowskiej został powołany oddział Radomskiego TOnZ. Działania podejmowane przez członków oddziału oraz wolontariuszy polegały w głównej mierze na spontanicznym działaniu na rzecz bezdomnych zwierząt.

Oprócz dokarmiania, prowadzono próby porozumienia się z władzami naszego miasta w kwestii zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca, w którym mogłyby bytować w oczekiwaniu na nowy dom.

Niestety próby zwrócenia uwagi władz na rosnący problem bezdomności wśród zwierząt zwykle kończyły się porażką. Po latach walki udało się doprowadzić do zorganizowania takiego miejsca przy dawnej bazie MZUK, jednakże panujące tam warunki urągały wszelkim możliwym normom.

I tu kolejny raz wytrwałość i miłość do zwierząt pomogły w wyegzekwowaniu kilku kojców dla wyłapanych z terenu miasta psów. Miejsce nadal było dalekie od ideału, jednak determinacja oraz częste wizyty członków pionkowskiego oddziału, pozwoliły na utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji. Bywało, że wolontariusze ocieplali budy słomą w mroźne dni, bywało że w każdy weekend jeździli nie tylko z wiadrami gotowanego pokarmu, ale i po to by sprzątać w kojcach. Wszystkie działania były skierowane na poprawę losu wyłapanych z terenu miasta psów.

W toku codziennej walki o lepszy byt dla bezdomnych zwierząt, członkowie pionkowskiej grupy działającej na ich rzecz, podjęli decyzję o ukonstytuowaniu się i w dniu 05.09.2008 roku odbyły się oficjalne wybory władz Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Pionki.

Przez kilka miesięcy działaliśmy pod szyldem radomskim i nadal oprócz bezpośredniej pomocy niesionej zwierzętom, podejmowaliśmy próby zwrócenia uwagi władz na potrzeby poszkodowanych przez ludzi zwierząt oraz wyegzekwowania lepszych warunków bytowania dla tych, które znalazły schronienie na terenie bazy MZUK.

Wystosowaliśmy mnóstwo pism, odbyło się niejedno spotkanie i ostatecznie, po złożeniu się wielu czynników – nie wszystkie były naszym osiągnięciem – udało się doprowadzić do przeniesienia psiaków na nowy, większy teren.

Przełom października i listopada 2008 roku to termin ostatecznych przenosin. W grudniu , po wielkich staraniach i naciskach ze strony członków RTOnZ O/Pionki, miasto zakupiło 9 nowych kojców. Naszym sukcesem jest także wywalczenie stałej codziennej opieki nad psami 7 dni w tygodniu. Nawiązaliśmy jako członkowie radomskiego TOZ-u współpracę z lekarzem weterynarii Mariuszem Rogólskim.

Po kilku miesiącach, wybrane władze oddziału poddały pod głosowanie członków decyzję o odłączeniu się od Radomia i stworzenia własnego stowarzyszenia, które miałoby szanse pracować samo na siebie, które może podejmować własne decyzje, starać się o zdobywanie funduszy na pomoc zwierzętom, na poprawę ich losu, które mogłoby zawierać umowy oraz miałoby w przyszłości możliwość prowadzenia schroniska lub hotelu dla bezdomnych zwierząt.

W dniu 13.03.2009 roku członkowie RTOnZ O/Pionki powzięli uchwałę o wyodrębnieniu się ze struktur Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W dniu 30.10.2009 roku zostaliśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000340617.

Kolejne lata ciężkiej pracy zaowocowały dalszymi zmianami. W dniu 23.11.2102 roku na posiedzeniu niejawnym został nam nadany status OPP. W deklaracjach podatkowych można dokonywać odpisów 1% na nasze Stowarzyszenie.

W marcu 2016 roku nastąpiły zmiany w strukturze Zarządu Stowarzyszenia PTOnZ.

Po 6,5 roku funkcję prezesa, po rezygnacji Moniki Glińskiej, objęła Elżbieta Fliszkiewicz.

Jesteśmy organizacją non-profit, która skupia jedynie wolontariuszy, z których każdy pracuje, uczy się, jest na emeryturze czy rencie. Nie opłacamy nikogo z członków stowarzyszenia. Wszelkie pozyskane środki przekazujemy na ratowanie zwierząt.

Startujemy w projektach, na które zdobywamy środki od administracji lokalnej (nie są to wielkie kwoty, ale każda złotówka jest na wagę złota), otrzymujemy wpłaty od wspaniałych wrażliwych ludzi, także 1% jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym nasze działania.

Organizowane są zbiórki żywności dla zwierząt, materiałów pomocnych w każdym dniu opieki nad nimi (miski, żwirek, kocyki, poszwy, szelki, smycze, itd.).

Współpracują z nami cudowni ludzie, zaangażowani całym sercem w pomoc zwierzętom.

Gorąco Wam dziękujemy, że jesteście.

Form pomocy jest wiele, począwszy od edukacji, poprzez wolontariat, zbiórki potrzebnych artykułów, a także pomoc w finansowaniu leczenia, ratowania życia, sterylizacji.

 

Nasze motto brzmi:

„Niesienie pomocy zwierzętom to nasza pasja. Pomóżcie nam ją realizować.”

 

NA ZAWSZE:

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje i podejmować będzie wszelkie

możliwe działania, mające na celu poprawę losu zwierząt, m. in.: poprzez uświadamianie

społeczeństwa w zakresie praw zwierząt oraz obowiązków ludzi wobec nich, poprzez

zachęcanie do świadomych adopcji, do odpowiedzialnego posiadania zwierząt.

PTOnZ nadal będzie dokarmiać bezdomne zwierzęta, zbierać żywność, w miarę możliwości

przeprowadzać zabiegi sterylizacji, leczyć potrzebujące zwierzęta, itd.

Nadal będziemy brali czynny udział w kontrolowaniu domów adopcyjnych, będziemy ściśle

współpracować z organami ścigania w razie konieczności i będziemy reagowali gdy

zwierzętom dzieje się krzywda.

Post Author: Zwierzęta do Adopcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *