Misja, wizja, cel organizacji PTOnZ

MISJA
Niesienie pomocy zwierzętom, to nasza pasja. Pomóżcie nam ją realizować.

WIZJA
Chcemy, aby każdy zwierzak domowy posiadał swojego właściciela. Chcemy, aby schroniska w Polsce nie były już potrzebne.

CEL ORGANIZACJI
Celem organizacji jest niesienie pomocy zwierzętom domowym poprzez szukanie dla nich domu, zbieranie karmy oraz funduszy na ich leczenie.

Post Author: Zwierzęta do Adopcji