Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
  ul. Niepodległości 2 C
  26-670 Pionki
  telefon: 601-858-580
  ptonz.opp@gmail.com
  Nr rachunku 48 1020 4317 0000 5102 0260 8180
  PayPal: ptonz@wp.pl
  KRS: 0000340617
  NIP: 7962900242
  REGON: 142090740
 2. Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest właścicielem strony www.pionki.org.pl
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować pod adresem: ptonz.opp@gmail.com
 4. Dane wpisane podczas korzystania z portalu www.pionki.org.pl pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności.
 5. Dane zbierane podczas subskrybowania newslettera nie pozwolą na ustalenie Państwa tożsamości. W żadnym przypadku (poza sytuacjami przewidzianymi prawem), dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą zostać użyte także do poinformowania Państwa o produktach i usługach naszych lub naszych partnerów, jednak bez przekazywania im Twoich danych i na warunkach określonych w dalszej części niniejszego dokumentu. Podanie e-maila jest całkowicie dobrowolne. Dzięki linkowi administracyjnemu obecnemu u dołu każdej edycji newslettera, można w każdej chwili wypisać się z newslettera. Do wypisania się nie są potrzebne żadne dodatkowe działania. Przysługuje też Państwu prawo zmiany podanego adresu e-mail. Podczas zapisu właściciel strony pyta o Państwa email i imię.
 6. Właściciel strony zastrzega sobie prawo wysyłania informacji handlowej do subskrybentów newslettera oraz podmiotów zamawiających oferowane w obrębie Serwisu produkty i usługi. Jeśli informacja handlowa wysyłana jest na zlecenie podmiotu trzeciego, to wysyłka realizowana jest przez administratorów Serwisu, a podmioty trzecie w żadnym wypadku nie uzyskują dostępu do danych adresatów.
 7. Właściciel strony działa na podstawie Państwa zgody.
 8. Właściciel strony nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników portalu www.pionki.org.pl.
 9. Dane Państwa przechowujemy do czasu wycofania Państw zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.
 10. Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych.
 11. Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.
 13. Korzystający z naszego portalu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
 14. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis www.pionki.org.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 15. Monitorowanie stron odbywa się na zasadzie „Cookies”, małych plików tekstowych, przesyłane przez stronę internetową na komputer Użytkownika po to, by umożliwić mu zapamiętanie. Jeżeli Państwo nie życie sobie takiego monitorowania, możecie Państwo zablokować działanie cookies z poziomu Państwa przeglądarki.
 16. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
  – Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  – Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 17. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niezapowiedzianymi wiadomościami są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do funkcjonowania portalu www.pionki.org.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 18. Właściciel strony stosuje tzw. profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Państwa e-maili, aby później wysyłać Państwu informacje najbardziej dla Państwa przydatne.
 19. Zakres obowiązywania polityki prywatności Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych w ramach Serwisu. Na innych stronach internetowych, także tych połączonych hiperłączami lub w inny sposób z Serwisem, obowiązują zasady ustanowione przez ich administratorów.
 20. Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem http://pionki.org.pl/polityka-prywatnosci/.
 21. Dane sa chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.