Ukończyliśmy kurs Inspektor do spraw Ochrony Zwierząt i nadal będziemy walczyć o prawa zwierząt

W dniach 11 i 12 marca 2017 roku 3 członkinie PTOnZ uczestniczyły w kursie „Inspektor do spraw Ochrony Zwierząt”, zorganizowanym przez firmę Zoopuls z Łodzi. Ukończenie kursu i zaliczenie testu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu i nowych możliwości w działaniach na rzecz zwierząt poprzez : wspólracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i […]

Pies do adopcji - Pionki - Ptonz

Wolontariat

Wystarczy chcieć, żeby móc pomagać – tak niewiele, a prawie wszystko. W dzisiejszych, szalonych czasach bycie wolontariuszem jest prawdziwym wyzwaniem.. bo kto świadomie, dobrowolnie i bezpłatnie chce wykonywać pracę, poświęcać swój wolny czas? Na przekór wszystkiemu i wszystkim – jest nas całkiem sporo:) i niech to grono się powiększa! Liczymy również na Ciebie:) Aby zostać […]

Piękny Pies do adopcji - Przytulisko Pionki - Fundacja PTOnZ

O nas

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało założone przez wolontariuszy – ludzi wrażliwych na los zwierząt, zarówno tych bezdomnych, jak i tych posiadających niewłaściwych opiekunów. „Niesienie pomocy zwierzętom, to nasza pasja. Pomóżcie nam ją realizować”. Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami                                 […]

Sunia do adopcji - Przytulisko Pionki - Fundacja PTOnZ

Sprawozdania finansowe

Rok 2015 Sprawozdanie 2015 Każdy rok to nie tylko inne sytuacje i inne działania, ale także jak zawsze opieka nad psiakami z przytuliska. Przedstawiamy krótkie rozliczenie z głównych działań, które podjęliśmy w 2015 roku. Jest to przede wszystkim podziękowanie za pomoc i wpieranie nas w ratowaniu Braci Mniejszych. Dziękujemy tym, którzy nam zaufali i przekazali […]

Historia PTOnZ

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało założone przez wolontariuszy – ludzi wrażliwych na los zwierząt, zarówno tych bezdomnych, jak i tych posiadających niewłaściwych opiekunów. Historia PTOnZ sięga roku 1996, kiedy to za sprawą starań pani Danuty Rożniatowskiej został powołany oddział Radomskiego TOnZ. Działania podejmowane przez członków oddziału oraz wolontariuszy polegały w głównej mierze na spontanicznym […]

Super Sunia do adopcji - Przytulisko Pionki - Fundacja PTOnZ

Statut i uchwały

  Statut Pionkowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków o zmianach w zapisach w statutcie Stowarzyszenia o nazwie Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami