Smutna sunia do adopcji - Przytulisko Pionki - Fundacja PTOnZ

Przygarnij zwierzaka – o adopcji słów kilka

Posiadanie zwierzęcia, to odpowiedzialność, czas i zobowiązanie finansowe.
Nie podejmuj decyzji pochopnie.
Adoptuj świadomie.

Zadania przed adopcją:

   1. Przed podjęciem decyzji odpowiedz sobie na pytania:
    • czy prowadzony sposób życia pozwala na podjęcie opieki nad zwierzęciem,
    • czy zwierzęciu zostaną zapewnione odpowiednie warunki bytowe,
    • czy pozostali domownicy wyrażają zgodę na pobyt zwierzęcia,
    • kto zapewni opiekę zwierzęciu podczas długiej nieobecności (wakacje, pobyt w szpitalu),
    • czy sytuacja finansowa pozwala zapewnić prawidłową opiekę nad zwierzęciem (karma, profilaktyka, leczenie).

    Kiedy odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają nadal myśleć o adopcji, warto:

    • zapoznać się z bazą zwierząt przeznaczonych do adopcji,
    • skontaktować się z opiekunem wybranego zwierzęcia, by uzyskać o nim szczegółowe informacje,
    • umówić się na spotkanie/spacer przedadopcyjny w celu nawiązania kontaktu, poznania reakcji i sposobu bycia zwierzęcia.
   2. Wizyta przedadopcyjna i ankieta przedadopcyjna
    Z uwagi na dobro zwierząt, istnieje konieczność przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej lub/i ankiety przedadopcyjnej, co związane jest zwykle z odległym miejscem zamieszkania przyszłego opiekuna, co skutkuje brakiem możliwości rzetelnej oceny sytuacji zwierzęcia po wyadoptowaniu lub możliwość ta jest znacznie utrudniona.
   3. Niezbędnik dla zwierzaka
    Przygotuj zaopatrzenie dla swojego nowego pupila, bez którego przyszłe funkcjonowanie będzie niemożliwe, bądź mocno utrudnione:

    • obroża lub/i szelki,
    • smycz,
    • miski, co najmniej 2 sztuki,
    • pokarm mokry/suchy,
    • legowisko,
    • zabawka/i, np. gryzaki.
   4. Dzień adopcji
    Zabierz ze sobą lub przygotuj dokument tożsamości w celu uzupełnienia umowy adopcyjnej o charakterze cywilno-prawnym, weź także lub przygotuj obrożę i/lub szelki, smycz, w domu miej już pozostałe rzeczy z niezbędnika. Zwierzę wydawane jest wraz z zaświadczeniem szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 

Ankieta przedadopcyjna – KOT

Ankieta przedadopcyjna – PIES

Umowa adopcyjna

 

Należy pamiętać, że:

 • ostateczną decyzję o adopcji podejmuje pracownik przytuliska lub/i wolontariusz PTOnZ,
 • istnieje możliwość uzyskania odmowy adopcji konkretnego zwierzęcia (rezerwacja zwierzęcia, konieczność zapewnia szczególnych warunków bytowych z uwagi na stan zdrowia lub cechy charakteru zwierzęcia, zgłoszenie się przyszłego opiekuna przez osobę: niepełnoletnią, nietrzeźwą lub pod wpływem środków odurzających, zgłoszenie się przyszłego opiekunka przez osobę nie posiadającą żadnego dokumentu tożsamości, itp.),
 • adopcja zwierzęcia jest bezpłatna, jednak w dowolnym momencie można przekazać darowiznę na rzecz PTOnZ.

 

Uwaga:
Nie zapominaj, że zwierzę może być mocno zdezorientowane – nowy opiekun, podróż, dom i środowisko. Ma też ono swoją przeszłość, niestety bardzo często przykrą, dlatego bądź wyrozumiały i zachowaj czujność, pilnuj aby zwierzę nie uciekło.

Przystosowanie się zwierzęcia do nowej rzeczywistości może trwać nawet kilka miesięcy.

Nie panikuj i nie zniechęcaj się.

„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.” – Antoine de Saint-Exupery „Mały Książe”

 

 

Post Author: Zwierzęta do Adopcji