Pies do adopcji - Pionki - Ptonz

Wolontariat

Wystarczy chcieć, żeby móc pomagać – tak niewiele, a prawie wszystko.

W dzisiejszych, szalonych czasach bycie wolontariuszem jest prawdziwym wyzwaniem.. bo kto świadomie, dobrowolnie i bezpłatnie chce wykonywać pracę, poświęcać swój wolny czas?

Na przekór wszystkiemu i wszystkim – jest nas całkiem sporo:) i niech to grono się powiększa! Liczymy również na Ciebie:)

Aby zostać wolontariuszem Przytuliska Pionki, zwanym dalej Przytuliskiem lub/i Pionkowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, zwanym dalej PTOnZ i działać na rzecz zwierząt bezdomnych należy:

  1. Lubić zwierzęta.
  2. Zapoznać się z treścią Regulaminu, Porozumienia, Kwestionariusza, Oświadczenia.
  3. Spełnić wymagania formalne wymienione w Regulaminie.
  4. Wypełnić Kwestionariusz kandydata na Wolontariusza, opiekun osoby nieletniej zobowiązany jest wypełnić dodatkowo Oświadczenie.
  5. Przekazać do Przytuliska, siedziby PTOnZ lub na adres email wyżej wymienione, podpisane dokumenty.
  6. Przez 6 miesięcy uczestniczyć czynnie (co najmniej raz na dwa tygodnie) w działaniach na rzecz Przytuliska lub/i PTOnZ celem nabycia umiejętności praktycznych.
  7. Po upływie wyżej wymienionego okresu czasu, wystąpić z prośbą (mailowo) o podpisanie Porozumienia.

Na wniosek Wolontariusza (mailowy) wystawiamy zaświadczenie w zakresie świadczonych przez niego prac.

Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na regularne działania, przyjmiemy każdą nawet najmniejszą, jednorazową pomoc.

Podaj zwierzętom pomocną dłoń!

 
Regulamin wolontariatu

Porozumienie wolontariackie

Kwestionariusz kandydata na Wolontariusza

Oświadczenie opiekuna prawnego Wolontariusza w wieku 14-18

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Post Author: Agnieszka Piksa