Kontakt

 

Kontakt:

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
26-670 Pionki
ul. 15 Stycznia 2 C
601-858-580
ptonz.opp@gmail.com

Nr rachunku 48 1020 4317 0000 5102 0260 8180

KRS: 0000340617
NIP: 7962900242
REGON: 142090740